עזריאלי אילון >>3-8.6
עזריאלי הנגב >>10-15.6
עזריאלי ת"א >>17-22.06
לו"ז כיתות אומן – קניון
יום ראשון 3.6
15:00-13:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:15-13:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:30-13:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:45-13:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:00-13:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:15-14:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:30-14:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:45-14:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:00-14:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
18:00-16:00מורן טרסוב
16:15-16:00מורן טרסוב
16:30-16:15מורן טרסוב
16:45-16:30מורן טרסוב
17:00-16:45מורן טרסוב
17:15-17:00מורן טרסוב
17:30-17:15מורן טרסוב
17:45-17:30מורן טרסוב
18:00-17:45מורן טרסוב
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שני 4.6
13:00-11:00שלי גפני
11:15-11:00שלי גפני
11:30-11:15שלי גפני
11:45-11:30שלי גפני
12:00-11:45שלי גפני
12:15-12:00שלי גפני
12:30-12:15שלי גפני
12:45-12:30שלי גפני
13:00-12:45שלי גפני
16:00-14:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:15-14:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:30-14:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:45-14:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:00-14:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:15-15:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:30-15:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:45-15:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
16:00-15:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
20:00-18:00קרן שחם
18:15-18:00קרן שחם
18:30-18:15קרן שחם
18:45-18:30קרן שחם
19:00-18:45קרן שחם
19:15-19:00קרן שחם
19:30-19:15קרן שחם
19:45-19:30קרן שחם
20:00-19:45קרן שחם
יום שלישי 5.6
13:00-11:00ענת רזמוביץ
11:15-11:00ענת רזמוביץ
11:30-11:15ענת רזמוביץ
11:45-11:30ענת רזמוביץ
12:00-11:45ענת רזמוביץ
12:15-12:00ענת רזמוביץ
12:30-12:15ענת רזמוביץ
12:45-12:30ענת רזמוביץ
13:00-12:45ענת רזמוביץ
20:00-18:00שרי יהל
18:15-18:00שרי יהל
18:30-18:15שרי יהל
18:45-18:30שרי יהל
19:00-18:45שרי יהל
19:15-19:00שרי יהל
19:30-19:15שרי יהל
19:45-19:30שרי יהל
20:00-19:45שרי יהל
יום רביעי 6.6
13:00-11:00דורית גבות
11:15-11:00דורית גבות
11:30-11:15דורית גבות
11:45-11:30דורית גבות
12:00-11:45דורית גבות
12:15-12:00דורית גבות
12:30-12:15דורית גבות
12:45-12:30דורית גבות
13:00-12:45דורית גבות
20:00-18:00נורית חן
18:15-18:00נורית חן
18:30-18:15נורית חן
18:45-18:30נורית חן
19:00-18:45נורית חן
19:15-19:00נורית חן
19:30-19:15נורית חן
19:45-19:30נורית חן
20:00-19:45נורית חן
יום חמישי 7.6
15:00-13:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:15-13:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:30-13:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:45-13:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:00-13:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:15-14:00מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
13:30-14:15מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
14:45-14:30מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
15:00-14:45מאפרת הבית של לוריאל מייבלין
18:00-16:00יאנה פרוביז
16:15-16:00יאנה פרוביז
16:30-16:15יאנה פרוביז
16:45-16:30יאנה פרוביז
17:00-16:45יאנה פרוביז
17:15-17:00יאנה פרוביז
17:30-17:15יאנה פרוביז
17:45-17:30יאנה פרוביז
18:00-17:45יאנה פרוביז
20:00-18:00דיתי מסר
18:15-18:00דיתי מסר
18:30-18:15דיתי מסר
18:45-18:30דיתי מסר
19:00-18:45דיתי מסר
19:15-19:00דיתי מסר
19:30-19:15דיתי מסר
19:45-19:30דיתי מסר
20:00-19:45דיתי מסר
יום שישי 8.6
11:00-9:00דיתי מסר
9:15-9:00דיתי מסר
9:30-9:15דיתי מסר
9:45-9:30דיתי מסר
10:00-9:45דיתי מסר
10:15-10:00דיתי מסר
10:30-10:15דיתי מסר
10:45-10:30דיתי מסר
11:00-10:45דיתי מסר
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
יום ראשון 10.6
13:00-11:00שלי גפני
11:15-11:00שלי גפני
11:30-11:15שלי גפני
11:45-11:30שלי גפני
12:00-11:45שלי גפני
12:15-12:00שלי גפני
12:30-12:15שלי גפני
12:45-12:30שלי גפני
13:00-12:45שלי גפני
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שני 11.6
13:00-11:00דיתי מסר
11:15-11:00דיתי מסר
11:30-11:15דיתי מסר
11:45-11:30דיתי מסר
12:00-11:45דיתי מסר
12:15-12:00דיתי מסר
12:30-12:15דיתי מסר
12:45-12:30דיתי מסר
13:00-12:45דיתי מסר
20:00-18:00קרן שחם
18:15-18:00קרן שחם
18:30-18:15קרן שחם
18:45-18:30קרן שחם
19:00-18:45קרן שחם
19:15-19:00קרן שחם
19:30-19:15קרן שחם
19:45-19:30קרן שחם
20:00-19:45קרן שחם
יום שלישי 12.6
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום רביעי 13.6
13:00-11:00עדן שוורץ
11:15-11:00עדן שוורץ
11:30-11:15עדן שוורץ
11:45-11:30עדן שוורץ
12:00-11:45עדן שוורץ
12:15-12:00עדן שוורץ
12:30-12:15עדן שוורץ
12:45-12:30עדן שוורץ
13:00-12:45עדן שוורץ
20:00-18:00מורן טרסוב
18:15-18:00מורן טרסוב
18:30-18:15מורן טרסוב
18:45-18:30מורן טרסוב
19:00-18:45מורן טרסוב
19:15-19:00מורן טרסוב
19:30-19:15מורן טרסוב
19:45-19:30מורן טרסוב
20:00-19:45מורן טרסוב
יום חמישי 14.6
13:00-11:00יאנה פרוביז
11:15-11:00יאנה פרוביז
11:30-11:15יאנה פרוביז
11:45-11:30יאנה פרוביז
12:00-11:45יאנה פרוביז
12:15-12:00יאנה פרוביז
12:30-12:15יאנה פרוביז
12:45-12:30יאנה פרוביז
13:00-12:45יאנה פרוביז
20:00-18:00עדן שוורץ
18:15-18:00עדן שוורץ
18:30-18:15עדן שוורץ
18:45-18:30עדן שוורץ
19:00-18:45עדן שוורץ
19:15-19:00עדן שוורץ
19:30-19:15עדן שוורץ
19:45-19:30עדן שוורץ
20:00-19:45עדן שוורץ
יום שישי 15.6
11:00-9:00ספיר סבג
9:15-9:00ספיר סבג
9:30-9:15ספיר סבג
9:45-9:30ספיר סבג
10:00-9:45ספיר סבג
10:15-10:00ספיר סבג
10:30-10:15ספיר סבג
10:45-10:30ספיר סבג
11:00-10:45ספיר סבג
13:00-11:00עדן שוורץ
11:15-11:00עדן שוורץ
11:30-11:15עדן שוורץ
11:45-11:30עדן שוורץ
12:00-11:45עדן שוורץ
12:15-12:00עדן שוורץ
12:30-12:15עדן שוורץ
12:45-12:30עדן שוורץ
13:00-12:45עדן שוורץ
יום ראשון 17.6
13:00-11:00דיתי מסר
11:15-11:00דיתי מסר
11:30-11:15דיתי מסר
11:45-11:30דיתי מסר
12:00-11:45דיתי מסר
12:15-12:00דיתי מסר
12:30-12:15דיתי מסר
12:45-12:30דיתי מסר
13:00-12:45דיתי מסר
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שני 18.6
18:00-16:00דורית גבות
16:15-16:00דורית גבות
16:30-16:15דורית גבות
16:45-16:30דורית גבות
17:00-16:45דורית גבות
17:15-17:00דורית גבות
17:30-17:15דורית גבות
17:45-17:30דורית גבות
18:00-17:45דורית גבות
20:00-18:00נורית חן
18:15-18:00נורית חן
18:30-18:15נורית חן
18:45-18:30נורית חן
19:00-18:45נורית חן
19:15-19:00נורית חן
19:30-19:15נורית חן
19:45-19:30נורית חן
20:00-19:45נורית חן
יום שלישי 19.6
13:00-11:00דורית גבות
11:15-11:00דורית גבות
11:30-11:15דורית גבות
11:45-11:30דורית גבות
12:00-11:45דורית גבות
12:15-12:00דורית גבות
12:30-12:15דורית גבות
12:45-12:30דורית גבות
13:00-12:45דורית גבות
20:00-18:00שלי גפני
18:15-18:00שלי גפני
18:30-18:15שלי גפני
18:45-18:30שלי גפני
19:00-18:45שלי גפני
19:15-19:00שלי גפני
19:30-19:15שלי גפני
19:45-19:30שלי גפני
20:00-19:45שלי גפני
יום רביעי 20.6
18:00-16:00 ענת רזמוביץ
16:15-16:00 ענת רזמוביץ
16:30-16:15 ענת רזמוביץ
16:45-16:30 ענת רזמוביץ
17:00-16:45 ענת רזמוביץ
17:15-17:00 ענת רזמוביץ
17:30-17:15 ענת רזמוביץ
17:45-17:30 ענת רזמוביץ
18:00-17:45 ענת רזמוביץ
20:00-18:00רותי עדי
18:15-18:00רותי עדי
18:30-18:15רותי עדי
18:45-18:30רותי עדי
19:00-18:45רותי עדי
19:15-19:00רותי עדי
19:30-19:15רותי עדי
19:45-19:30רותי עדי
20:00-19:45רותי עדי
יום חמישי 21.6
13:00-11:00שלי גפני
11:15-11:00שלי גפני
11:30-11:15שלי גפני
11:45-11:30שלי גפני
12:00-11:45שלי גפני
12:15-12:00שלי גפני
12:30-12:15שלי גפני
12:45-12:30שלי גפני
13:00-12:45שלי גפני
20:00-18:00יהל שרי
18:15-18:00יהל שרי
18:30-18:15יהל שרי
18:45-18:30יהל שרי
19:00-18:45יהל שרי
19:15-19:00יהל שרי
19:30-19:15יהל שרי
19:45-19:30יהל שרי
20:00-19:45יהל שרי
יום שישי 22.6
11:00-9:00קרן שחם
9:15-9:00קרן שחם
9:30-9:15קרן שחם
9:45-9:30קרן שחם
10:00-9:45קרן שחם
10:15-10:00קרן שחם
10:30-10:15קרן שחם
10:45-10:30קרן שחם
11:00-10:45קרן שחם
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
יום ראשון 24.6
13:00-11:00שלי גפני
11:15-11:00שלי גפני
11:30-11:15שלי גפני
11:45-11:30שלי גפני
12:00-11:45שלי גפני
12:15-12:00שלי גפני
12:30-12:15שלי גפני
12:45-12:30שלי גפני
13:00-12:45שלי גפני
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שני 25.6
13:00-11:00יאנה פרוביז
11:15-11:00יאנה פרוביז
11:30-11:15יאנה פרוביז
11:45-11:30יאנה פרוביז
12:00-11:45יאנה פרוביז
12:15-12:00יאנה פרוביז
12:30-12:15יאנה פרוביז
12:45-12:30יאנה פרוביז
13:00-12:45יאנה פרוביז
20:00-18:00שרי יהל
18:15-18:00שרי יהל
18:30-18:15שרי יהל
18:45-18:30שרי יהל
19:00-18:45שרי יהל
19:15-19:00שרי יהל
19:30-19:15שרי יהל
19:45-19:30שרי יהל
20:00-19:45שרי יהל
יום שלישי 26.6
13:00-11:00דורית גבות
11:15-11:00דורית גבות
11:30-11:15דורית גבות
11:45-11:30דורית גבות
12:00-11:45דורית גבות
12:15-12:00דורית גבות
12:30-12:15דורית גבות
12:45-12:30דורית גבות
13:00-12:45דורית גבות
20:00-18:00מורן טרסוב
18:15-18:00מורן טרסוב
18:30-18:15מורן טרסוב
18:45-18:30מורן טרסוב
19:00-18:45מורן טרסוב
19:15-19:00מורן טרסוב
19:30-19:15מורן טרסוב
19:45-19:30מורן טרסוב
20:00-19:45מורן טרסוב
יום רביעי 27.6
13:00-11:00דיתי מסר
11:15-11:00דיתי מסר
11:30-11:15דיתי מסר
11:45-11:30דיתי מסר
12:00-11:45דיתי מסר
12:15-12:00דיתי מסר
12:30-12:15דיתי מסר
12:45-12:30דיתי מסר
13:00-12:45דיתי מסר
20:00-18:00קרן שחם
18:15-18:00קרן שחם
18:30-18:15קרן שחם
18:45-18:30קרן שחם
19:00-18:45קרן שחם
19:15-19:00קרן שחם
19:30-19:15קרן שחם
19:45-19:30קרן שחם
20:00-19:45קרן שחם
יום חמישי 28.6
13:00-11:00שלי גפני
11:15-11:00שלי גפני
11:30-11:15שלי גפני
11:45-11:30שלי גפני
12:00-11:45שלי גפני
12:15-12:00שלי גפני
12:30-12:15שלי גפני
12:45-12:30שלי גפני
13:00-12:45שלי גפני
20:00-18:00נורית חן
18:15-18:00נורית חן
18:30-18:15נורית חן
18:45-18:30נורית חן
19:00-18:45נורית חן
19:15-19:00נורית חן
19:30-19:15נורית חן
19:45-19:30נורית חן
20:00-19:45נורית חן
יום שישי 29.6
11:00-9:00ספיר סבג
9:15-9:00ספיר סבג
9:30-9:15ספיר סבג
9:45-9:30ספיר סבג
10:00-9:45ספיר סבג
10:15-10:00ספיר סבג
10:30-10:15ספיר סבג
10:45-10:30ספיר סבג
11:00-10:45ספיר סבג
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
יום ראשון 1.7
13:00-11:00קרן שחם
11:15-11:00קרן שחם
11:30-11:15קרן שחם
11:45-11:30קרן שחם
12:00-11:45קרן שחם
12:15-12:00קרן שחם
12:30-12:15קרן שחם
12:45-12:30קרן שחם
13:00-12:45קרן שחם
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שני 2.7
13:00-11:00דורית גבות
11:15-11:00דורית גבות
11:30-11:15דורית גבות
11:45-11:30דורית גבות
12:00-11:45דורית גבות
12:15-12:00דורית גבות
12:30-12:15דורית גבות
12:45-12:30דורית גבות
13:00-12:45דורית גבות
20:00-18:00נורית חן
18:15-18:00נורית חן
18:30-18:15נורית חן
18:45-18:30נורית חן
19:00-18:45נורית חן
19:15-19:00נורית חן
19:30-19:15נורית חן
19:45-19:30נורית חן
20:00-19:45נורית חן
יום שלישי 3.7
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
20:00-18:00שלי גפני
18:15-18:00שלי גפני
18:30-18:15שלי גפני
18:45-18:30שלי גפני
19:00-18:45שלי גפני
19:15-19:00שלי גפני
19:30-19:15שלי גפני
19:45-19:30שלי גפני
20:00-19:45שלי גפני
יום רביעי 4.7
13:00-11:00מורן טרסוב
11:15-11:00מורן טרסוב
11:30-11:15מורן טרסוב
11:45-11:30מורן טרסוב
12:00-11:45מורן טרסוב
12:15-12:00מורן טרסוב
12:30-12:15מורן טרסוב
12:45-12:30מורן טרסוב
13:00-12:45מורן טרסוב
20:00-18:00דיתי מסר
18:15-18:00דיתי מסר
18:30-18:15דיתי מסר
18:45-18:30דיתי מסר
19:00-18:45דיתי מסר
19:15-19:00דיתי מסר
19:30-19:15דיתי מסר
19:45-19:30דיתי מסר
20:00-19:45דיתי מסר
יום חמישי 5.7
13:00-11:00יאנה פרוביז
11:15-11:00יאנה פרוביז
11:30-11:15יאנה פרוביז
11:45-11:30יאנה פרוביז
12:00-11:45יאנה פרוביז
12:15-12:00יאנה פרוביז
12:30-12:15יאנה פרוביז
12:45-12:30יאנה פרוביז
13:00-12:45יאנה פרוביז
20:00-18:00ספיר סבג
18:15-18:00ספיר סבג
18:30-18:15ספיר סבג
18:45-18:30ספיר סבג
19:00-18:45ספיר סבג
19:15-19:00ספיר סבג
19:30-19:15ספיר סבג
19:45-19:30ספיר סבג
20:00-19:45ספיר סבג
יום שישי 6.7
11:00-9:00רותי עדי
9:15-9:00רותי עדי
9:30-9:15רותי עדי
9:45-9:30רותי עדי
10:00-9:45רותי עדי
10:15-10:00רותי עדי
10:30-10:15רותי עדי
10:45-10:30רותי עדי
11:00-10:45רותי עדי
13:00-11:00דיתי מסר
11:15-11:00דיתי מסר
11:30-11:15דיתי מסר
11:45-11:30דיתי מסר
12:00-11:45דיתי מסר
12:15-12:00דיתי מסר
12:30-12:15דיתי מסר
12:45-12:30דיתי מסר
13:00-12:45דיתי מסר
יום ראשון 8.7
13:00-11:00רותי עדי
11:15-11:00רותי עדי
11:30-11:15רותי עדי
11:45-11:30רותי עדי
12:00-11:45רותי עדי
12:15-12:00רותי עדי
12:30-12:15רותי עדי
12:45-12:30רותי עדי
13:00-12:45רותי עדי
20:00-18:00שלי גפני
18:15-18:00שלי גפני
18:30-18:15שלי גפני
18:45-18:30שלי גפני
19:00-18:45שלי גפני
19:15-19:00שלי גפני
19:30-19:15שלי גפני
19:45-19:30שלי גפני
20:00-19:45שלי גפני
יום שני 9.7
13:00-11:00ענת רזמוביץ
11:15-11:00ענת רזמוביץ
11:30-11:15ענת רזמוביץ
11:45-11:30ענת רזמוביץ
12:00-11:45ענת רזמוביץ
12:15-12:00ענת רזמוביץ
12:30-12:15ענת רזמוביץ
12:45-12:30ענת רזמוביץ
13:00-12:45ענת רזמוביץ
20:00-16:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:15-16:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:30-16:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:45-16:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:00-16:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:15-17:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:30-17:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:45-17:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:00-17:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:15-18:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:30-18:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:45-18:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:00-18:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:15-19:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:30-19:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:45-19:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
20:00-19:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
20:00-18:00עידו רפאל
18:15-18:00עידו רפאל
18:30-18:15עידו רפאל
18:45-18:30עידו רפאל
19:00-18:45עידו רפאל
19:15-19:00עידו רפאל
19:30-19:15עידו רפאל
19:45-19:30עידו רפאל
20:00-19:45עידו רפאל
יום שלישי 10.7
13:00-11:00דורית גבות
11:15-11:00דורית גבות
11:30-11:15דורית גבות
11:45-11:30דורית גבות
12:00-11:45דורית גבות
12:15-12:00דורית גבות
12:30-12:15דורית גבות
12:45-12:30דורית גבות
13:00-12:45דורית גבות
20:00-16:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:15-16:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:30-16:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
16:45-16:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:00-16:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:15-17:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:30-17:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
17:45-17:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:00-17:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:15-18:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:30-18:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
18:45-18:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:00-18:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:15-19:00לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:30-19:15לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
19:45-19:30לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
20:00-19:45לאון שניידרובסקי ואדם משאלי
20:00-18:00ענת רזמוביץ
18:15-18:00ענת רזמוביץ
18:30-18:15ענת רזמוביץ
18:45-18:30ענת רזמוביץ
19:00-18:45ענת רזמוביץ
19:15-19:00ענת רזמוביץ
19:30-19:15ענת רזמוביץ
19:45-19:30ענת רזמוביץ
20:00-19:45ענת רזמוביץ
יום רביעי 11.7
13:00-11:00ענת רזמוביץ
11:15-11:00ענת רזמוביץ
11:30-11:15ענת רזמוביץ
11:45-11:30ענת רזמוביץ
12:00-11:45ענת רזמוביץ
12:15-12:00ענת רזמוביץ
12:30-12:15ענת רזמוביץ
12:45-12:30ענת רזמוביץ
13:00-12:45ענת רזמוביץ
20:00-18:00נורית חן
18:15-18:00נורית חן
18:30-18:15נורית חן
18:45-18:30נורית חן
19:00-18:45נורית חן
19:15-19:00נורית חן
19:30-19:15נורית חן
19:45-19:30נורית חן
20:00-19:45נורית חן
יום חמישי 12.7
13:00-11:00דיתי מסר
11:15-11:00דיתי מסר
11:30-11:15דיתי מסר
11:45-11:30דיתי מסר
12:00-11:45דיתי מסר
12:15-12:00דיתי מסר
12:30-12:15דיתי מסר
12:45-12:30דיתי מסר
13:00-12:45דיתי מסר
20:00-18:00יאנה פרוביז
18:15-18:00יאנה פרוביז
18:30-18:15יאנה פרוביז
18:45-18:30יאנה פרוביז
19:00-18:45יאנה פרוביז
19:15-19:00יאנה פרוביז
19:30-19:15יאנה פרוביז
19:45-19:30יאנה פרוביז
20:00-19:45יאנה פרוביז
יום שישי 13.7
11:00-9:00מורן טרסוב
9:15-9:00מורן טרסוב
9:30-9:15מורן טרסוב
9:45-9:30מורן טרסוב
10:00-9:45מורן טרסוב
10:15-10:00מורן טרסוב
10:30-10:15מורן טרסוב
10:45-10:30מורן טרסוב
11:00-10:45מורן טרסוב
13:00-11:00נורית חן
11:15-11:00נורית חן
11:30-11:15נורית חן
11:45-11:30נורית חן
12:00-11:45נורית חן
12:15-12:00נורית חן
12:30-12:15נורית חן
12:45-12:30נורית חן
13:00-12:45נורית חן
לו"ז כיתות אומן – קניון 3-7.06 אנא בחר כיתת אומן
קראתי את התקנון.
הרשמה לעדכונים במייל או בסלולר מסופר-פארם ומלייף סטייל.
בסימון הקובייה הנך מסכימ/ה לקבל עדכונים בדיוור ישיר באמצעות מייל ו/או הודעת טקסט לטלפון סלולרי, מסופר-פארם ומלייף סטייל. בין היתר ישלחו אליך מבצעים וקופונים בסופר-פארם אשר הותאמו לך אישית בהתבסס על הרגלי הקניה והקניות הקודמות שלך ברשת סופר-פארם. ההצטרפות לשירות הינה בחינם. ניתן להפסיק קבלת עדכונים אלו בכל עת, בפנייה לשירות הלקוחות במייל Customers@Super-Pharm.co.il או בטלפון 077-8885151.
Developed By Xtag